TasbihNurHikmah.com

Kumpulan Doa Diberi Kemudahan Untuk Segala Urusan

Doa Diberi Kemudahan

Setiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam mengerjakan sesuatu. Pasalnya tidak semua yang direncanakan manusia akan berjalan lancar. Meskipun sering mendapatkan kesulitan, namun manusia harus tetap selalu memohon kepada-Nya dalam menghadapi segala urusan. Oleh karena itu, sebaiknya kita paham mengenai doa diberi kemudahan.

Tujuan berdoa tidak hanya agar dijauhkan dari masalah, tetapi agar selalu mendapatkan kemudahan. Berdoa dapat membuat hajat kita dapat tercaapai. Misalnya ketika kita sedang mengalami masalah ekonomi, berdoa supaya diberi kelancaran dalam urusan tersebut. Bahkan ketika sedang sakit, kita dapat memohon kesembuhan dan kelancaran dalam proses berobat.

Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Berdoa

Hal yang harus seseorang perhatikan sebelum berdoa ialah mengenai harta yang dimiliki orang tersebut. Apakah harta yang dimiliki mengandung unsur riba atau keburukan lainnya? Riba adalah nilai tambahan (bunga) yang didapatkan ketika meminjam atau membeli sesuatu. Hukum riba ialah haram, karena merupakan mengambil harta orang lain secara batil.

Riba sangat erat hubungannya dengan kemudahan dalam segala urusan manusia. Adanya riba dapat menghambat seseorang mendapat kemudahan serta mendatangkan kesulitan. Percuma jika manusia memohon kemudahan padahal dirinya sendiri yang menciptakan kesulitan tersebut. Oleh karena itu, jauhkan riba terlebih dahulu sebelum berdoa.

6 Doa Diberi Kemudahan Dari Segala Aspek

Berikut beberapa doa supaya diberi kemudahan dalam menjalani berbagai urusan:

  1. Doa Diberi Kemudahan (Umum)

Doa ini berkaitan dengan kemudahan dalam menghadapi segala urusan manusia. Permasalahan apapun yang menimpa seseorang dapat berdoa dengan dengan ini. Berikut bacaan doa tersebut beserta artinya:

“Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul haznaa idza syi’ta sahlaa”

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah”.

  1. Doa Disempurnakan Petunjuk dan Memohon Rahmat

Pernahkan kamu merasa kesulitan melakukan suatu hal karena tidak mempunyai arahan? Segala urusan dapat kita lakukan apabila ada petunjuk dari Allah SWT. Oleh karena itu, bacalah doa ini agar disempurnakan petunjuk oleh-Nya.

“Robbanaa ‘aatinaa miladunka rohmatan, wahayyi’ lanaa min amrinaa rosyadaa”.

Artinya: “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)”.

  1. Doa Memohon Pertolongan

Ketika manusia mendapatkan masalah atau kesulitan, hanya Allah SWT yang bisa menolong. Pertolongan yang dimaksud disini menyangkut segala aspek. Dengan bacaan doa ini kita dapat diselamatkan dari berbagai masalah yang menimpa.

“Robbanaa laa tuaa khidznaa innasiinaa au akhtho’na, robbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘ala al ladziina min qoblinaa, robbana walaa tuhammilnaa maa laa thoo qatalanaabih, wa’ fuannaa waghfirlanaa warhamnaa, anta maulana fansurnaa ‘alal qaumilkaafiriin”.

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

  1. Doa Memohon Kebaikan

Kebaikan dalam bidang apapun akan menuntun seseorang ke jalan yang benar. Oleh karena itu, memohon kebaikan juga dapat memudahkan seseorang dalam menghadapi urusannya. Kebaikan yang paling utama ialah kebaikan seseorang dalam bidang agamanya. Hal tersebut dikarenakan agar menjadi penjaga dari semua urusan.

“Allahumma ashlih lii diini al ladzii huwa ‘ishmatu amrii, wa ashlih lii dunyaa al latii fii haa ma’aa syii. Wa ash lih lii aakhiroti al latii fii haa ma’aa dii, waj’alil hayaata dziyaadatal lii fii kulli khair, waj’alil mauta raa hatal lii min kulli syar“.

Artinya: “Ya Allah mohon kebaikan pada urusan agamaku karena itu adalah penjaga semua urusanku. Aku mohon kebaikan pada urusan duniaku karena itu tempat hidupku. Aku mohon kebaikan pada urusan akhiratku karena itu tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini tambahan kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematianku waktu istirahat bagiku dari segala keburukan”.

  1. Doa Dimudahkan Urusan

Doa ini bertujuan agar seseorang dimudahkan dalam menghadapi urusannya. Kemudahan tersebut didapat melalui perkataan, tingkah laku, serta keikhlasan hati.

“Robbisy rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul ‘uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii“

Artinya: “Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskan lah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku”.

  1. Doa Memohon Ampun

Jika manusia pernah berbuat salah, hanya Allah SWT yang bisa mengampuni.

“Robbanaa atmim lanaa nuuronaa waghfirlanaa innaka ‘alaa kulli sayaiin qadiir“.

Artinya: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dari beberapa doa tersebut kita dalam memilih salah satunya ketika merasa kesulitan. Akan lebih baik lagi jika doa tersebut dibaca setelah sholat. Hal yang paling penting ialah kita sebagai manusia harus selalu mengingat Allah SWT.

KONSULTASI SILAHKAN HUBUNGI KAMI

Konsultasi Gratis!